Our Churches >

Elm Grove Baptist Church

  • PO Box 394
    300 Euclid
    Richland, Missouri  65556
  • 573-765-5037

  • Pastor (Interim)
    Matt Merchbank   •     Email   •     (573)765-5037