Our Churches >

Phillipsburg Baptist Church

  • PO Box 725
    103 Center St
    Phillipsburg, Missouri  65722
  • 417-589-6074

  • Pastor
    Rick Cook   •     (417)588-0878